Wydaj u nas - Inicjał

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wydaj u nas

Wydawnictwo Inicjał Andrzej Palacz zaprasza do współpracy Autorów literatury z zakresu szeroko rozumianej historii.

Współpracującym z nami Autorom i ich dziełom zapewniamy:
Ø    profesjonalną pomoc i życzliwość
Ø    
opracowanie redakcyjne na wysokom poziomie merytorycznym i edytorskim
Ø    działania promocyjno-marketingowe
Ø    sprzedaż publikacji na terenie całego kraju
Ø    rozpowszechnianie publikacji w wersji elektronicznej

C
o powinien zawierać zawierać materiał przesłany do naszej redakcji?
Ø nazwisko i imię autora
Ø informację o dotychczasowym dorobku autorskim
Ø proponowany tytuł
Ø spis treści
Ø krótkie uzasadnienie celowości wydania publikacji

Ø określenie kręgu odbiorców oraz potrzeb rynku; w miarę możliwości listę istniejących publikacji konkurencyjnych i krótką ich charakterystykę
Ø
pełną publikację** na podstawie którego Wydawnictwo podejmie decyzję o proponowanej publikacji
Ø dane kontaktowe autora

* Objętość dzieła określamy w arkuszach wydawniczych (a.w.)
1a.w. = 40 tys. znaków ze spacjami lub 1a.w. = 3000 cm ilustracji (ok. 50 rysunków)

** Materiał powinien być przekazany w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. Edytor tekstu – Word, format pliku – rtf. lub doc.


Autorów zaintersowanych współpracą prosimy o kontakt z redakcją: wydawca@go2.pl

Ważnie:
      
Przejdź do naszej księgarni

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego