Poczet wydawców..., t. I, Pionierzy czarnej sztuki - Inicjał

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poczet wydawców..., t. I, Pionierzy czarnej sztuki

Oferta > Historia Polski - poszczególne książki

POCZET WYDAWCÓW..., t. I, Pionierzy czarnej sztuki

autorzy: Joanna Czarkowska, Jan Okopień
wydawca: Inicjał
ISBN 83-911435-2-x
B-5, 200, oprawa twarda z obwolutą

20,00 zł Dodaj

Poczet wydawców książki polskiej t. 1
PIONIERZY CZARNEJ SZTUKI
autorzy: Joanna Czarkowska, Jan Okopień
wydawca: Inicjał
ISBN 83-911435-2-x
B-5, 200, oprawa twarda z obwolutą

Pionierzy czarnej sztuki...' to pierwszy z zaplanowanych pięciu tomów dzieła Poczet wydawców książki polskiej. Czytelnik znajdzie w nich ułożone w układzie chronologicznym (od roku 1473, gdy ukazała się pierwsza wydrukowana na ziemiach polskich książka, aż do roku 1950, gdy decyzją władz PRL zamknięte zostały i zlikwidowane ostatnie, przedwojenne jeszcze, prywatne oficyny wydawnicze) obszerne informacje o życiu i działalności ludzi, którym kultura polska ma wiele do zawdzięczenia; będzie miał okazję zetknąć się z wieloma zabytkami naszego dziedzictwa piśmienniczego, poznać znakomite firmy wydawnicze, jakie w XIX i XX wieku funkcjonowały na ziemiach polskich. Straube, Januszowski, Förster, Gröll, Dmochowski, Mortkowicz, Arctowie, Gebethner i Wolff, Kościelski to tylko nieliczni z barwnego korowodu drukarzy, nakładców, wydawców przez wieki służących książce polskiej, z którymi spotkać się będzie można na łamach owych tomów. Dorobek, dzieje, a przynajmniej nazwiska niektórych z bohaterów Pocztu... zachowane zostały w powszechnej świadomości, wielu z nich jednak odeszło w niepamięć. A przecież na zapomnienie nie zasługują.

Publikacja przeznaczona jest dla tych, którzy w kręgu swych zainteresowań mieszczą historię, dzieje kultury, a przede wszystkim książek, ale także dla wszystkich, którzy właśnie teraz zechcą zapoznać się z tym ogromnie ważnym i wcale niemałym fragmentem naszej dalszej i bliższej przeszłości, naszego dziedzictwa narodowego.
Książki mają swój los, mówi znane przysłowie - ich wydawcy także.

W pierwszym tomie - Pionierzy czarnej sztuki'
- na 200, bogato ilustrowanych stronach znajdziecie Państwo sylwetki 30 drukarzy i wydawców epoki tworzenia się w Rzeczypospolitej rynku książki drukowanej, m.in. Kaspra Straube, Floriana Unglera, Szarffenbergów, Hieronima Wietora, Łazarz Andrysowica, Piotrkowczyków, Macieja Garwolczyka, Sebastiana Starneckiego.
Książka wydana została w w oprawie złożonej z obwolutą a bardzo starannie wydrukowały ją Zakłady Graficzne im. KEN z Bydgoszczy.


SPIS TREŚCI

Od autora 8
Pionierzy czarnej cztuki 14
Kasper Straube 21
Drukarnia Braci Wspólnego Życia 23
Kasper Elyan 25
Szwajpolt Fiol 29
Konrad Baumgarten 32
Kasper Hochfeder 36
Jan Haller 38
Florian Ungler 43
Szarffenbergowie 50
Hieronim Wietor 64
Jan Sandecki 71
Andrzej Winkler 76
Rhodowie 82
Jan Seklucjan 87
Łazarz Andrysowic 92
Radziwiłłowie 97
Siebeneicherowie 109
Maciej Wirzbięta 116
Daniel z Łęczycy 121
Aleksy Rodecki 127
Jan Karcan 130
Melchior Nering 134
Piotrkowczykowie 138
Jan Januszowski 148
Walenty Łapka-Łapczyński 156
Maciej Garwolczyk 159
Wolrabowie 162
Baumannowie 168
Wojciech Kobyliński 174
Sebastian Sternacki 177
Indeks osobowy 180
Indeks tytułów dzieł 189
Bibliografia 199


................................................................................


Fragment książki

SZARFFENBERGOWIE
Ród, którego większość męskich potomków trudniła się wytwarzaniem ksiąg bądź ich sprzedawaniem. Ten potężny i rozgałęziony klan odegrał w historii polskiej książki, drukarstwa i księgarstwa ogromną rolę. Szarffenbergowie wywodzili się z Lubomierza na Dolnym Śląsku.

Dwóch przedstawicieli licznej familii utworzyło dwie krakowskie dynastie drukarzy, trzecia linia pozostała na Śląsku. Linię krakowską zapoczątkował Marek (zm. 1545), który prawo miejskie uzyskał w roku 1506. Początkowo niezbyt majętny, dzięki swej przedsiębiorczości wkrótce otworzył znakomicie prosperującą księgarnię. W 1514 roku wykupił po innym doskonałym bibliopoli krakowskim, Mikołaju Szykwiku, wielką firmę księgarską, którą wzmocnił swoje przedsiębiorstwo. Majątek Marka rósł, a w miarę wzrostu fortuny przybywały nowe warsztaty: introligatorski, po nim dwie papiernie: jedna w Balicach (założona w latach 20. XVI wieku przez Seweryna Bonera, a odkupiona przez Marka około 1540 roku), druga, zwana „Żabim Młynem”, w Prądniku Biskupim (wydzierżawiona od Stanisława Cittwara ze Stradomia, po roku 1538).
Marek zajmował się początkowo księgarstwem i działalnością nakładową. Najwcześniejsze ślady jego poczynań w tym zakresie pochodzą z lat 1510-11, kiedy to współpracował z księgarzami: Melchiorem Frankiem i Mikołajem Szykwikiem oraz z drukarzem Florianem Unglerem. Przyjmuje się, że pierwsza publikacja wydana sumptem Marka, to drukowane w Norymberdze w roku 1511 Introductorium dialectices quod Congestum logicum appellatur. Strona tytułowa dzieła ozdobiona została herbami Rzeczypospolitej i Krakowa oraz monogramem „MS” i napisem „Marcus Scharffenberg”. Marek utrzymywał również kontakty z firmami typograficznymi w Wenecji i Wiedniu. Finansował także książki drukowane w Polsce (u Unglera, Wietora oraz Macieja Szarffenberga, z którym w latach 1526-31 miał spółkę).
Ogółem sfinansował sam, lub do spółki z innymi księgarzami, co najmniej 60 tytułów. Były to nie tylko intratne księgi kościelne, lecz również dzieła znakomitych współczesnych autorów, takich jak: Erazm z Rotterdamu, Walenty Eck, Jan Camers, oraz twórców klasycznych Cycerona, Horacego, Hezjoda, Seneki.
W 1543 roku Marek otworzył własną drukarnię. W ten sposób skupił w swym ręku cały proces wytwarzania i dystrybucji książki, stając się największym wydawcą w Polsce. Produkcja typograficzna jego tłoczni nie była duża-w sumie około dziesięciu tytułów - ale interesująca. Jej działalność zapoczątkował dziełem Jana Łaskiego Manuale sacerdotum i N. Perrotusa De compendis epistolis... W 1545 roku wydał kilka tekstów polskich, a wśród nich Tobiasza z łacińskiego języka na polski przełożonego oraz Polskie wypisanie dwojej krainy świata Macieja z Miechowa w przekładzie Andrzeja Glabera z Kobylina.
Marek był jednym z największych i najpoważniejszych XVI-wiecznych wydawców krakowskich. Swoją pozycję, a dorobił się znacznego majątku i licznych nieruchomości (m.in. domu przy placu Św. Anny), osiągnął dzięki gruntownemu, uniwersyteckiemu wykształceniu, solidnej pracy i przedsiębiorczości. Cieszył się też dużym mirem, co zawdzięczał z pewnością szczególnie jednemu konkretnemu osiągnięciu, a mianowicie przełamaniu monopolu Hallera, uważającego handel książką i działalność wydawniczo-drukarską za swą wyłączną domenę. Po ostrej walce Haller w końcu ustąpił i zrzekł się przywileju, otwierając przed drukarstwem krakowskim drogę niczym nieskrępowanego rozwoju. Marek, ze swą wierną towarzyszką życia, Agnieszką z Żywieckich, dochował się licznego potomstwa: pięciu synów i trzech córek. Swoją pasję i zauroczenie książką potrafił przekazać rodzinie. Umierając, pozostawił przedsiębiorstwo w stanie kwitnącym.

Ogólny nadzór nad interesami przejęła wdowa, Agnieszka (zm. 1565)...


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego