Opowiadania wojenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach - Inicjał

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opowiadania wojenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach

Oferta > Historia Polski - poszczególne książki
 

OPOWIADNIA WOJENNE.
W NIEMIECKICH I SOWIECKICH KLESZCZACH

autor: Jan Łopuski
wydawcy: Inicjał, Oficyna Wydawnicza Branta
ISBN 978-83-926205-7-0
A-5, 224 stron, oprawa twardaNakład wyczerpanyOpowiadania wojenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach
to wspomnienia opisujące losy Profesora Łopuskiego i jego bliskich w latach 1939-1947. Autor był członkiem Armii Krajowej i uczestniczył w akcjach bojowych (m.in. na Rzeszowszczyźnie). Przebywał w 283 łagrze NKWD w Stalinogorsku. Po ucieczce z kraju w latach 1945-1946 był w Armii Andersa we Włoszech, następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił z Londynu w 1947 roku. Te osobiste wspomnienia, których wartością są realizm i szczegółowość opisów, stanowią swoiste rozliczenie Profesora z dramatem okresu wojny.

Prof. dr hab. Jan Łopuski
(ur. 1917 r.) – międzynarodowej sławy specjalista z zakresu prawa morskiego, ubezpieczeniowego, międzynarodowego prawa handlowego, autor około 230 publikacji, współpracownik pism krajowych i zagra-nicznych. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1987-99 sprawował funkcję przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, a w latach 1988-97 był ekspertem Państwowej Agencji Atomistyki w sprawach odpowiedzialności za szkody jądrowe. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem KEN. Honorowy Obywatel miasta Rzeszowa.


SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA Stanisław Salmonowicz ........................................................... 7

WPROWADZENIE
Refleksje na temat wojny, patriotyzmu
i świadomości pokoleniowej ............................................................................ 11

Rozdział I
Ochotnik w kawalerii dywizyjnej .................................................................... 21
1. W przededniu niemieckiej inwazji ............................................................... 21
2. A jednak wojna ......................................................................................... 24
3. Kawaleria dywizyjna 24 dywizji piechoty ..................................................... 27
4. Pierwsze zadanie bojowe .............................................................................. 32
5. Na szosie śmierci Przemyśl – Sądowa Wisznia .............................................. 36
6. Z grupą wojsk na północny wschód ............................................................. 41
7. W lesie pod Lwowem: kapitulacja .............................................................. 47
8. Krótka niewola ........................................................................................... 51

Rozdział II
Dramat w Niedźwiadzie: strzały i długa trauma ............................................... 59
1. Wydarzenia w Niedźwiadzie: zamiast prologu .............................................. 59
2. Przygotowanie placówki przerzutowej ......................................................... 62
3. Strzelanina w Niedźwiadzie i jej bezpośrednie następstwa ............................. 67
4. Ewakuacja i zacieranie śladów ..................................................................... 74
5. Ciężar odpowiedzialności i osamotnienie .................................................... 77
6. Nieudane poszukiwanie schronienia ............................................................ 79
7. Dochodzenia policyjne ................................................................................ 84
8. Czy Gestapo mogło znać prawdę o wydarzeniach w Niedźwiadzie ................ 87
9. Długa trauma ............................................................................................. 97

Rozdział III
Moja siostra „Żaba” i Oberstleutnant Graaf ................................................... 110
1. Iza – człowiek zabawy ................................................................................ 110
2. Agentka kontrwywiadu ............................................................................ 114
3. Partyzanci i Oberstleutnant Graaf ............................................................. 117
4. W rękach Gestapo ..................................................................................... 128
5. W drodze do Ravensbrück ........................................................................ 132
6. W Polsce Ludowej ..................................................................................... 133

Rozdział IV
W sowieckiej niewoli: 283 łagier NKWD w Stalinogorsku – próba refleksji ... 139
1. Żołnierze Armii Krajowej w sowieckich łagrach. Kim byliśmy
– więźniami politycznymi czy internowanymi? .......................................... 139
2. Z Rzeszowa do Stalinogorska – nowy katorżniczy szlak .............................. 145
3. Życie w łagrze: i straszno było, i czasami śmieszno ...................................... 154
4. Z sowieckiego łagru do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
we Włoszech. Obcość sowieckiej rzeczywistości ......................................... 176

Rozdział V
Łukasz Ciepliński – bohater tragiczny ........................................................... 186
1. Łukasz Ciepliński: żołnierz zawodowy i konspirator ............................... 186
2. Moje bezpośrednie kontakty z Łukaszem Cieplińskim ............................... 191
3. Poakowskie podziemie niepodległościowe. Złudne oczekiwanie
na trzecią wojnę światową ......................................................................... 204
4. Romuald Traugutt i Łukasz Ciepliński. Romantyzm i tragizm
polskich losów .......................................................................................... 209

INDEKS NAZWISK
INDEKS MIEJSC 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego